Heinämaan Pitsinkudonnan elävän perinnön elinvoimaisuuden varmistaminen –hanke

Hankkeen tavoitteet ja taustaa

Hankkeeseen liittyvät kurssit, tapahtumat ym päivittyvät toimintasivulle, tervetuloa mukaan toimintaan.

Heinämaan Pitsinkutojat ry on mukana Museoviraston hankeavustuksissa.

https://www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/suome...

Hankkeessa käsitteillä ”pitsinkudonta” ja ”nyplääminen” tarkoitetaan samaa käsityötekniikkaa. Pitsinkudonta on heinämaalainen murreilmaisu, jonka säilymistä vaalitaan keskustelukulttuurissa. Yleiskielen nimitys nypläys kuvaa asiaa enemmän myös suurelle yleisölle.

Heinämaan pitsinkudonnan eli nypläämisen ympärille on muodostunut ainutlaatuinen, arvostettu paikallinen kulttuuri yli kylän rajojen. Käsityötaidot siirtyivät aikanaan suvussa ja naapurustossa sukupolvelta toiselle, koska lapset oppivat vanhempiensa tai naapureiden ammatin työtä seuraamalla. Pitsinkudonta ja pitsien käyttö ovat myös muuttuneet vuosisatojen kuluessa. Nykyisin pitsinkudonnasta on ammatin sijaan tullut harrastus, aktiiviset nyplääjät ovat ikääntyneet ja monet ovat muuttaneet pois Heinämaalta eikä seuraavalla sukupolvella ole enää samanlaista kosketuspintaa heinämaalaiseen pitsinkudontaan kuin aiemmin.

Vaarana on 250-vuotiseen perinteeseen liittyvän tiedon ja taidon hiipuminen, vaikka pitsinkudontaa arvostetaan ja sen säilyttämistä pidetään tärkeänä niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Jotta uudet sukupolvet pystyisivät uudistamaan pitsinkudontaa ja pitsejä ajan vaatimusten mukaan, on heillä oltava riittävästi tietoa heinämaalaisesta pitsinkudonnasta.

Heinämaan Pitsinkutojat ry:n tehtävänä on vaalia heinämaalaisen pitsinkudonnan elävää perintöä.

Hanke koostuu neljästä, toisiaan täydentävästä kokonaisuudesta, joilla pyritään varmistamaan heinämaalaisen pitsinkudonnan eli nypläämisen elävän perinnön elinvoimaisuutta. Näitä toteutamme yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten Orimattilan kaupungin kulttuuri-, opetus- ja nuorisotoimen, Wellamo-opiston ja MLL:n kanssa:

1. Pitsinkudontataidon siirtäminen

Hankkeessa pyritään turvaamaan heinämaalaisen pitsinkudontataidon ja siihen liittyvän tiedon säilyminen ja siirtyminen tuleville sukupolville ohjaamalla eri-ikäisiä ja eritasoisia nyplääjiä. Eri sukupolvien välinen kanssakäyminen yhdistää ihmisiä ja vahvistaa pitsinkudonnan perinnön siirtymistä uusille sukupolville.

2. Heinämaan pitsinkudonnan tunnettavuus

Heinämaan Pitsinkutojat ry:n aktiivinen toiminta tuo paikallisen elävän perinnön lähelle ihmisiä ja mahdollistaa uusille kiinnostuneille tilaisuuksia tutustua pitsinkudontaan, kokeilla sitä ja saada tietoa siitä.

3. Pitsinkudonnan tiedon ja taidon tallentaminen

Pitsinkudontataito kehittyy tekemällä vuosien kuluessa. Perustekniikan lisäksi on hyödyllistä tuntea heinämaalaisten pitsien erityispiirteitä sekä tietää pitseihin ja pitsinkutomiseen liittyvää perinnetietoa – etenkin jos pitsinkutomisessa halutaan kehittyä tai kehittää sitä. Tämän vuoksi hankkeessa tallennetaan heinämaalaisten pitsien nypläystekniikkaa, vinkkejä ja elämäntarinoita videoimalla.

4. Heinämaalaisten pitsimallien säilyminen ja käyttökelpoisuus

Vanhojakin heinämaalaisia pitsejä on tallella valmiina töinä, kuvina ja mallipiirroksina (myystereinä) niin museoissa, yksityishenkilöillä kuin julkaisuissa. Tarkempia nypläysohjeita tarvitaan ns. hiljaisen tiedon siirtämiseksi tuleville sukupolville, jotta malleja osataan myös nyplätä. Pitsimallien säilyminen pyritään turvaamaan digitoimalla malleja.

Toiminnan ja tapahtumien järjestämisessä pyritään tukemaan yhteisöllisyyttä, mikä on aina ollut keskeinen osa heinämaalaista pitsinkudontaa. Nyplääminen ja muu sen ympärillä tapahtuva yhteinen toiminta, kuten ajatusten ja kokemusten jakaminen, toisilta oppiminen tai eri-ikäisten keskinäinen kanssakäyminen, lisäävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vahvistavat kotiseutuylpeyttä.

Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaavat Heinämaan Pitsinkutojat ry:n jäsenet.

Koko hankesuunnitelma luettavissa täältä.